Nezapomeňte na náš
věrnostní program

Protokoly o kontrolách ze Státní veterinární správy a ÚKZÚZ

Perfektní kvalita je pro nás samozřejmostí. Absolvovali jsme řadu kontrol státních orgánů a při žádné z nich nebylo zjištěno jakékoli porušení legislativy. Níže můžete nahlédnout do naskenovaných protokolů.